Erhan ATMACA

(0232) 999 29 29 / 1700

Belediyemizin işleyişinde, süreçte sunulmakta olan tüm kamu hizmetlerinin bilişim teknolojileri ve bileşenlerinin desteğinde sürdürülmesi.

Kısa ve uzun vadede, kurumsal bilgi işlem politikalarının, yenilenen ve sürekli gelişen bilişim teknolojileri izlenerek kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla işbirliği sağlanarak koordine edilmesi. 

 

Ağ ve İnternet Hizmeti Yönetimi

Yerel ve geniş veri ağı kurulumları, etkinliği, verimliliğinin sağlanması, kontrolü ve hizmet birimleri arası yerel ve geniş veri ağı bağlantılarının sağlanması.

Internet veya diğer yollarla bulaşabilecek virüslerin engellenmesi

E-posta hizmetinin sağlanması ve sürdürülmesi

Belediye ile çalışan tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla güvenli veri alış verişinin sağlanması

Ağ yapıları, protokolleri, mimarileri ve güvenliğinin etkin ve verimli olmasının sağlanması

 Sistem Odasının Yönetimi

Yönetim bilgi sisteminin düzenli çalışabilmesi için ana bilgisayar ve donanımların faal tutulması, kontrolü, bakımı ve güvenliğinin sağlanması.

Verilerin yedeklenmesi, saklanması ve güvenliğinin sağlanması

Sistem odasının gereksinimlerinin belirlenerek iyileştirilmesi.

 Veri Tabanı Yönetimi

Mevcut veri tabanlarının sunucu bilgisayarlara yüklenmesi ve konfigürasyonlarının yapılması.

Veri analizleri yapmak, kapasite ve performans planlaması yapmak

Yeni uygulama yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi

Veri tabanına erişim güvenlik yönetiminin belirlenmesi

 Uygulama Yazılımları ve EBYS Yönetimi

Bilgi sistemleri konusunda AR-GE çalışmaları yapmak ve belediye uyumlu projeler geliştirmek.

E-belediyecilik ve kent bilgi sistemi projeleri geliştirilmesi.

Coğrafi bilgi sistemi çalışmalarına bilişim alanında destek sağlamak

Belediye yönetim bilgi sisteminin hazırlanması, geliştirilmesi, oluşan yazılım geliştirme taleplerinin belirlenerek yazılım firmasına iletilmesi

Elektronik imza temin süreçlerini yürütmek

Yazılım taleplerinin değerlendirilmesi ve edinimi

Web sitesinin e-belediye sayfası ve uygulamaların geliştirilmesine destek sağlanması

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) uygulamasının yürütülmesi

 Son Kullanıcılara Teknik Destek Hizmeti

Müdürlüklerde kullanılmakta olan donanımların tamir ve periyodik bakım süreçlerinin izlenmesi

Bilgi sistemlerinde yaşanan arızaların giderilmesi veya teknik destek alınması

Donanımların kurulumu, işletilmesi ve gerekli programların yüklenmesi

Elektronik imzalarda yaşanan arıza, sorun ve şifre yenilemelerini yapmak

Kurum bilişim sistemlerinin kurulumu, işletilmesi ve kontrolünün sağlanması.

 Eğitim Süreci

Genel bilgisayar kullanımı

EBYS yazılım programının kullanımı

E-posta kullanımı

İnternet politikası ve erişim kuralları

E-imza / m-imza kullanımı

Comments are closed.

Close Search Window