Emel BALCIOĞLU

Müdürlük Tel              :  999 29 29 / Dahili : 2300

                                     Alo Atık Hattı          :  2306

                                    Kanal Açıcı/ Vidanjör: 2308

                                    Moloz Hattı               :  2304

                                    Şantiye Tel                 :  6300

temizlik@bornova.bel.tr

 • Belediyenin kentsel temizlik işlerinin plan ve programlanması ile ilgili çalışmaları yapmak.
 • Belediye sınırları içinde yer alan meydan, bulvar, cadde ve sokakların işçi personel ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle süpürülerek temizliğinin yapılmasını sağlamak.
 • Belediye sınırları içinde üretilen evsel nitelikli katı atıkların program doğrultusunda düzenli olarak toplatılması ve transfer istasyonları veya bertaraf alanlarına naklinin yapılmasını sağlamak.
 • Belediye sınırlarında kurulan tüm pazaryerlerinin atıklarının, pazarın kalkmasına müteakip düzenli şekilde toplatılarak bertaraf alanlarına naklettirmek ve bu alanların temizlenip, yıkatılıp ve dezenfekte edilmesini sağlamak.
 • Çöp toplama işleminde kullanılan konteynerlerin temini ve bakım, onarımının yapılmasını, çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak.
 • Çöp konteynerlerinin trafiği aksatmaması ve yerlerinin sabit olması için konteyner ceplerinin yapılmasını sağlamak.
 • Çevre ve temizlik konusunda gelen her türlü yazılı ve sözlü şikayet ve talepleri değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak.
 • İlçemiz sınırları içinde çevre ve görüntü kirliliği yaratan, boş alanlara gelişi güzel atılan moloz, cüruf ve eski ev eşyalarının toplatılarak, döküm alanlarına naklini sağlamak.
 • Vatandaş ve Kamu Kurumlarına talep üzerine vidanjör ve kanal açıcı hizmeti vermek.
 • Kentsel Temizlik hizmetinde kullanılacak araç parkını oluşturmak.
 • Çöp toplama ve genel temizlik işinde kullanılan tüm araç-gereç ve ekipmanın temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.
 • Yapı Kullanma izin belgesi alacak olan yerlere talep üzerine konteyner uygunluk belgesi düzenlemek.
 • Ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması için hazırlanan Bornova Belediyesi Atık Yönetim Planının uygulanmasını sağlamak.
 • Ambalaj atıklarının toplanması çalışmasının Bornova geneline yayılması için tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarında gerekli program ve organizasyonu yapmak.
 • Atık pillerin evsel nitelikli atıklara karışmadan toplanmasını sağlamak.
 • Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi hazırlamak.
 • Kaçak olarak katı atık atan, çevreyi kirleten kişi ve kuruluşların tespit edilmesini sağlamak, tespit edilmesi halinde Kabahatler Kanununa göre işlem yapılmasını sağlamak.
 • Vatandaştan gelen talep doğrultusunda çöp evlerin temizlik işlemlerini Zabıta ve Kolluk Kuvvetleri eşliğinde yapmak.
 • Kurban Bayramı hazırlıkları aşamasında ve sonrasında meydana gelebilecek bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı, kurban satış ve kesim yerlerini temizleterek kireçleme çalışmalarını yaptırmak.
 • Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak.
 • Halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre birime gelen her başvurunun gereğini yapmak.
 • Müdürlüğün görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri ihale yoluyla temin etmek.
 • Müdürlüğün yıllık performans hedeflerini belirlemek.
 • Yıllık, aylık faaliyet raporu düzenlemek.

EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI


Bornova Belediyesi sınırlarında yer alan meydan, bulvar, cadde ve sokakların ve pazaryerlerinin çöpünün alınması, nakledilmesi, süpürülmesi ve çöp konteynerlerinin bakım ve temizliği işi Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Bornova sınırları içinden oluşan çöpler günlük olarak toplanmakta, ana güzergahların çöpleri günde 2 kere toplanmaktadır.

 

Kullanılan Araçlar :

Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu 30 adet, çok amaçlı çöp kamyonu 3 adet, mini damper çöp toplama aracı 3 adet, Damperli Kamyon 4 adet, Kamyonet 11 adet.

Bornova merkez, Çamdibi, Altındağ, Işıkkent, Pınarbaşı bölgelerinde haftanın 6 gününde pazaryeri kurulmaktadır. Pazar esnafının kalkmasından hemen sonra pazaryerlerinin süpürülmesi, çöplerin toplanması ve bertaraf alanına iletilmesi temizlik ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Gıda satış yerleri kanal açıcı araçlarımız ile yıkanmakta, özellikle balık zeytin, peynir satış yerleri dezenfekte edilmektedir.

 

Pazar Kurulan Günler ve Yerleri:

Pazartesi

Salı

Doğanlar Mah., Çamkule Mahallesi pazaryeri

Çarşamba

Merkez, Çamdibi, Naldöken, İnönü Mah. Pazaryeri

Perşembe

Evka-3 Mah. , Yeşilçam Mah. Pazaryeri

Cuma

Atatürk Mah., Altındağ, Işıkkent Pazaryeri

Cumartesi

Yeşilova Mah. , Ümit Mah.,Evka-4 Mah.,

Pazar

Merkez, Pınarbaşı, Altındağ, Çamdibi, MevlanaMah., Seyit Şanlı Pazaryeri

 

CADDE VE SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ

Meydan, bulvar, ana caddeler ve sokaklar 10 yol süpürme aracı ve süpürgeci işçiler ile süpürülerek temizlenmektedir. Süpürge aracının giremediği yerler süpürgeci işçiler tarafından süpürülmektedir. Ana yollar hergün, ara yollar program dahilinde süpürülmektedir.

 

ÇÖP KONTEYNERLERİNİN BAKIM VE ONARIMI

Bornova sınırları içinde kullandığımız yaklaşık 6000 adet çöp konteynerinin her zaman sağlam ve sağlıklı olması için sürekli kontrol edilerek, 2 adet konteyner yıkama aracı ile yıkanıp dezenfekte edilmekte, bozuk konteynerler tamir edilip, boyanarak tekrar kullanıma sunulmaktadır. Ayrıca gezici tamir ekibimiz ile konteynerlere yerinde müdahale ederek küçük çaplı konteyner tamirleri ( tekerlek değiştirme, konteyner saplarının tamiri … vb) yapmaktadır. Konteynerlerin yol kenarlarında trafiği aksatmaması ve sürekli yer değiştirilmesinin engellenmesi için inşaat ekibimiz tarafından konteynerler için kaldırımlara cep yapılmaktadır.

 

AMBALAJ ATIKLARININ AYRI TOPLANMASI

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince evsel atıklardan ayrı toplanması gereken ambalaj atıklarının, kaynağında ayrı toplanması amacıyla Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplama çalışması sürdürülmektedir.  Ambalaj atıkları; cam, metal, kağıt, karton, plastikler vb. kaynağında yani atıkları üretenler tarafından ev ve işyerlerinde, evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak biriktirilen atıklar, toplanılmaktadır.


AYRI TOPLANACAK AMBALAJ ATIKLARI :
 Kağıt ve kartonlar
Gazate ve dergiler,
Kağıt ve karton ambalajlar,
Mukavva kutular, kağıt torbalar,
Kullanılmış defterler ve kitaplar, vs.
Plastikler
Su ve meşrubat amlajları,
Sıvı yağ ambalajları,
Şampuan ve deterjan kutuları,
Kullanılmış plastik ev eşyaları (leğen, bulaşıklık, naylon kaplar, vs.)
Yoğurt ve margarin kapları,
Plastik bidonlar, vs.

Camlar
Su ve meşrubat şişeleri,
reçel, konserve, sos kavanozları, vs.
Metallar
Metal içecek kutuları,
Yağ tenekeleri ve diğer tenekeler,
Konserve ve salça kutuları,
Metal mutfak gereçleri, vs.

Kompozit

Süt,meyve suyu kutuları.

 

ATIK GETİRME MERKEZİ

 

Bornova ilçesi Işıklar Mahallesi Kemalpaşa caddesi No: 238 adresinde bulunan Atık Getirme Merkezine vatandaşlarımız ayrı biriktirdikleri atıklarını (kağıt, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil ürünleri, pil, akümülatörler, flüoresan lambalar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, ilaç, atık yağlar, hacimli atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler )  kendi imkanlarıyla getirip teslim edebilmektedir.  

 

ATIK PİLLERİN TOPLANMASI

Atık pillerin toplanması amacıyla Belediyemiz İzmir Büyükşehir Belediyesi ve (TAP) Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi ile koordineli olarak atık piller toplanmaya devam etmektedir.

 

Okullara, muhtarlıklara, bazı sağlık merkezleri, alışveriş merkezleri gibi noktalara bırakılan atık pil toplama kutuları kontrol edilerek, atık piller toplanmaktadır.

 

ESKİ EV EŞYALARIN TOPLANMASI

Gelişi güzel çöp konteynerleri yanlarına ,cadde , sokaklara ve boş arsalara bırakılan görüntü ve çevre kirliliğine neden olan eski ev eşyaları ( koltuk, kanepe, yatak, yorgan,..) temizlik ekiplerimiz tarafından toplanmaktadır. Çöp araçlarının alamadığı bu tür eşyalar tarafımıza bildirildiği takdirde ücretsiz olarak hemen alınmaktadır.

 

KANAL AÇICI VE VİDANJÖR HİZMETİ

Kanal açıcı ve vidanjör hizmeti Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. Resmi kurum ve kuruluşlara ücretsiz olarak, konut ve işyerlerine ücreti karşılığında kanal açıcı ve vidanjör hizmeti verilmektedir . Kanal açıcı ve vidanjör talebleri için hafta içinde mesai saatleri dahilinde Müdürlüğümüze başvurulması, hafta sonunda telefon ile iletilmesi gerekmektedir.


Kanal Açma Hizmeti :

Ev : 60,00 TL    İşyeri : 185,00 TL  Sanayi : 275,00 TL

 

Vidanjör Hizmeti

Ev : 60,00 TL    İşyeri : 185,00 TL  Sanayi : 250,00 TL

 

MOLOZ VE İNŞAAT ATIKLARININ TOPLANMASI

Vatandaşların evlerinde yaptığı küçük çaplı tadilat ve tamirat sonucu oluşan molozlar , 4 adet damperli kamyon,  2 adet Lastik tekerlekli beko loder ile alınmaktadır. Molozların çuvallanmış olması ve 1 çuval 30 kg geçmemesi koşuluyla en fazla 100 çuvala kadar moloz atığı adreslerden ücreti karşılığında alınmaktadır.

1 çuval moloz atığı alma bedeli ( KDV dahil ) 2,50 TL ‘dir.   

Comments are closed.

Close Search Window