Ferhat ALTINIŞIK

999 19 19

 • Belediyenin kentsel temizlik işlerinin plan ve programlanması ile ilgili çalışmaları yapmak.
 • Belediyemiz sorumluluğu alanında yer alan meydan, bulvar, cadde ve sokakların işçi personel ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle süpürülerek temizliğinin yapılmasını sağlamak.
 • Belediye sınırları içinde üretilen evsel nitelikli katı atıkların program doğrultusunda düzenli olarak toplatılması ve transfer istasyonları veya bertaraf alanlarına naklinin yapılmasını sağlamak.
 • Çöp toplama işleminde kullanılan konteynerlerin temini ve bakım, onarımının yapılmasını sağlamak.
 • Çöp konteynerlerinin, konteyner yıkama aracı ile yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak.
 • Belediye sınırları içinde bulunan ve yeni oturma ruhsatı alan bina sahiplerinin evsel çöp konteyneri koymalarını ve bunların kontrol altında tutulmasını sağlamak. Yapı Kullanma izin belgesi alacak olan yerlere talep üzerine konteyner uygunluk belgesi düzenlemek.
 • Çevre ve temizlik konusunda gelen her türlü yazılı ve sözlü şikayet ve talepleri değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak.
 • İlçemiz sınırları içinde çevre ve görüntü kirliliği yaratan, boş alanlara gelişi güzel atılan eski ev eşyalarının toplatılarak, uygun görülen alanlara naklini sağlamak.
 • Ev ve işyerlerinde yapılan küçük çaplı tadilatlardan çıkan torbalanmış moloz atıklarını meclis kararına uygun olarak ücreti karşılığında toplamak.
 • Vatandaş ve Kamu Kurumlarına talep üzerine vidanjör ve kanal açıcı hizmeti vermek.
 • Kentsel temizlik hizmetinde kullanılacak araç parkını oluşturmak.
 • Çöp toplama ve genel temizlik işinde kullanılan tüm araç-gereç ve ekipmanın temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.
 • Atık Yönetim Planının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş kuruluşlar ile hazırlanarak bakanlık onayına sunulması, sözleşme ile yükümlendirilmiş firmaların plan dahilinde çalışmalarının kontrol etmek. 
 • Çevre bilincinin yaygınlaştırılması için, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılarak eğitim çalışmalarını yapmak.
 • İlçe genelinde konut ve işyerlerinden kaynaklanan ve tehlikeli atık özelliği göstermeyen geri kazanımı veya geri dönüşümü mümkün atıklar ( cam, metal, kağıt, karton, plastik vb. ) ile kaynağında ayrı toplanması gereken (atık pil, akümülatör, elektrikli ve elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar, atık ilaçlar, giysi atıkları vb. ) tüm atıkların ayrı toplanmasını sağlamak ve yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Çevre Lisansına sahip firmalar ile gerekli protokollerin yapılmasını sağlayarak, kontrol ve denetimlerini gerçekleştirmek.
 • Ambalaj atıklarının toplanması çalışmasının Bornova geneline yayılması için tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarında gerekli program ve organizasyonu yapmak.
 • Vatandaştan gelen talep doğrultusunda çöp evlerin temizlik işlemlerini Zabıta ve Kolluk Kuvvetleri eşliğinde yapmak.
 • Kurban Bayramı hazırlıkları aşamasında ve sonrasında meydana gelebilecek bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı, kurban satış ve kesim yerlerini temizleterek kireçleme çalışmalarını yaptırmak.
 • Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ve temizlik ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak.
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre birime gelen her başvurunun gereğini yapmak.
 • Müdürlüğün görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri ihale yoluyla temin etmek.
 • Müdürlüğün yıllık performans hedeflerini belirlemek.
 • Yıllık, aylık faaliyet raporu düzenlemek.

 

İlçemiz Bornova sınırlarında yer alan meydan, bulvar, cadde ve sokakların evsel nitelikli katı atıklarının alınması, bertaraf noktalarına nakledilmesi, süpürülmesi, çöp konteynerlerinin bakım ve temizliği işi Müdürlüğümüzce mevzuata uygun belirli bir plan ve program dahilinde yürütülmektedir. Bornova sınırları içinden oluşan çöpler günlük olarak toplanmakta, ana güzergahların çöpleri günde 2 kere toplanmaktadır. 

Belediyemizin kentsel temizlik hizmeti; 33 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu, 3 adet Çok Amaçlı Çöp Kamyonu, 3 adet Mini Damperli Çöp Toplama Aracı, 2 adet Damperli Kamyonet, 13 adet Transit araç ile yerine getirilmektedir.

Meydan, bulvar, ana caddeler ve sokaklar 10 yol süpürme aracı ve süpürgeci işçiler ile süpürülerek temizlenmektedir. Süpürge aracının giremediği yerler süpürgeci işçiler tarafından süpürülmektedir. Ana yollar her gün, ara yollar program dahilinde süpürülmektedir.

Bornova sınırları içinde kullandığımız yaklaşık 9769 adet çöp konteynerinin her zaman sağlam ve sağlıklı olması için sürekli kontrol edilerek, 2 adet konteyner yıkama aracı ile yıkanıp dezenfekte edilmekte, bozuk konteynerler tamir edilip, boyanarak tekrar kullanıma sunulmaktadır. Ayrıca gezici tamir ekibimiz ile konteynerlere yerinde müdahale edilerek küçük çaplı konteyner tamirleri (tekerlek değiştirme, konteyner saplarının tamiri, …vb.) yapılmaktadır. Konteynerlerin yol kenarlarında trafiği aksatmaması ve sürekli yer değiştirilmesinin engellenmesi amacıyla, konteynerler için kaldırımlara cep yapılmaktadır.

Gelişi güzel çöp konteynerleri yanlarına, cadde ve sokaklara bırakılan görüntü ve çevre kirliliğine neden olan eski ev eşyaları (koltuk, kanepe, yatak, yorgan, …) temizlik ekiplerimiz tarafından toplanmaktadır. Çöp araçlarının alamadığı bu tür eşyalar tarafımıza bildirildiği takdirde ücretsiz olarak hemen alınmaktadır.

Kanal açıcı ve vidanjör hizmeti Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. Resmi kurum ve kuruluşlara ücretsiz olarak, konut ve işyerlerine ücreti karşılığında kanal açıcı ve vidanjör hizmeti verilmektedir. Kanal açıcı ve vidanjör talepleri için hafta içinde mesai saatleri dahilinde Müdürlüğümüze telefon ile iletilmesi gerekmektedir.

Kanal Açma Hizmeti :

Ev: 85,00-TL.    İşyeri: 250,00-TL.  Sanayi: 440,00-TL.

Vidanjör Hizmeti

Ev: 80,00-TL.    İşyeri: 250,00-TL.  Sanayi: 440,00-TL.

Vatandaşların evlerinde yaptığı küçük çaplı tadilat ve tamirat sonucu oluşan molozlar, 4 adet Damperli Kamyon,  2 adet Damperli Kamyonet, 2 adet Lastik Tekerlekli Beko Loder ile alınmaktadır. Molozların çuvallanmış olması ve 1 çuval 30 kg. geçmemesi koşuluyla en fazla 100 çuvala kadar moloz atığı adreslerden ücreti karşılığında alınmaktadır.

1 çuval moloz atığı alma bedeli (KDV dahil) 3,50-TL.‘dir.   

Sıfır Atık Yönetmeliği gereği, kaynağında yani üretenler tarafından ev ve işyerlerinde, evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak biriktirilen atıkların geri dönüşümü, doğaya yeniden kazandırılması atık miktarının en aza indirmesi amacıyla, ilçemizde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında;  Atık İlaçlar, Bitkisel Atık Yağlar, Tekstil Giysi Atıkları, Atık Piller, Atık Elektrikli ve Elektronik Malzemeler 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Mobil Atık Getirme Merkezleri ve farklı noktalarda bulunan atık kumbaralar ile ayrı toplanmaktadır.

Ayrı toplanması gereken atık türleri ve toplama noktalarına ait bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.        

>>> https://bornova.bel.tr/1-sinif-atik-getirme-merkezi/

Comments are closed.

Close Search Window