Mehmet Ali YÜCETÜRK

0232 9992929/2252

Müdürlüğümüzün genel itibarıyla görevleri ve yaptığı işlerin özeti aşağıdaki gibidir.

1-  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda, Belediyemizde görevli memurlar ve diğer kamu görevlilerinin Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre suç oluşturduğu muhbir ve müştekilerce iddia edilen eylemleriyle ilgili, Valilik ve Bornova Kaymakamlığının görevlendirmesiyle Araştırma ve Ön İnceleme yaparak, Ön İnceleme ve Araştırma raporları düzenleyerek Valiliğe ve Kaymakamlığa sunar.

2- Bornova Belediyesinde çalışan memurlar, sözleşmeli personeller ve işçilerin Belediye Başkanının onayıyla disiplin soruşturmaları yaparak disiplin soruşturması raporları hazırlar ve Belediye Başkanına sunar.

3- Belediye Başkanı tarafından havale edilen konularla ilgili inceleme yaparak İnceleme Araştırma raporu düzenler.

4- Çalışmaları sırasında herhangi bir suç unsuruna rastlarsa Belediye Başkanının onayıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne yazı yazar.

5- Belediye Başkanının onayıyla, Belediye Başkanı adına belediyenin genel teftişini yapar.

Comments are closed.

Close Search Window