Hasan ÇİMEN

999 29 29 – 2400 – 2404 – 2405 – 2406 -2407

6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi yasası ile Belediyemiz sınırları içerisindeki 12 adet köyümüz köy tüzel kişileğinden mahalle statüsüne geçmiştir. Kırsal mahallelerimizdeki üreticilerin tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesi için Belediyemizde 2014 Aralık ayında, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurulmuştur. Müdürlüğümüz bu mahallelerdeki üreticiye destek sağlamak ve çağın gereklerine uygun yöntemlerle tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla 2015 yılında kurulmasına yardımcı olarak 18.11.2015 tarihinde S.S. Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği protokolü yapmıştır.
Müdürlüğümüz tarımsal ürün deseni konusunda araştırmalar yaparak, Bornovaya özgü endemik tür olan Bornova Bamyası ve Misket Üzümünün yetiştirilmesinin devamı konusunda çalışmalar yürüterek 2018 yılında Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliği protokolü kapsamında Bornova Misket Üzümü ve Bornova Bamyasının coğrafi işareti tescillenmesi çalışmalarına başlamıştır.
Müdürlüğümüz dört yıl boyunca Kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza Arıcılığın yaygınlatırlması ve geliştirilmesi konusunda eğitimler vererek eğitime katılan vatandaşlarımıza kovan ve arıcılık malzemeleri desteği sağlamış ve Kayadibi mahallesinde 22500 m2 alanı düzenleyerek arılık oluşturup vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur.

Müdürlüğümüz 2014 yılında kiraz festivali düzenleyerek bunu geleneksel hale getirmiş kiraz yetiştiriciliğine teşvik amaçlı En güzel kiraz yarışması düzenleyerek ilk üçe giren yarışmacılara çeşitli hediyeler dağıtmıştır.

Müdürülüğümüz bölgemizde yetişen zeytin, ayva, nar ve misket üzümü gibi fidanları vatandaşlarımıza ulaştırılmasını sağlamıştır.

Müdürlüğümüz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile yapmış olduğu işbirliği protokolü kapsamında kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Budama ve Aşılama teknikleri, Tarımsal Kooperatifiçiliğin önemi, Pestisit kullanımı ve Canlılar üzerindeki etkileri, Organik ve İyi tarım uygulamaları, Süt sağımı ve hijyen, Tarımda sulama teknikleri, Hayvancılık besleme teknikleri , Solucan gübresi üretimi ve kullanılması, Toprak analizi ve bitki besleme teknikleri eğitimlerini vermiştir.

Müdürlüğümüz kayıp olmaya yüz tutmuş yerel tohum çeşitlerinin korunması amacı ile her yıl Tohum Takas Şenliği düzenlemektedir. Düzenlenen Tohum takas şenlikleri sayesinde Belediyeler, Yerel Tohum Dernekleri ve Yerli Üreticiler bir araya gelerek binlerce yıldır ekile gelen süreklilik gösteren tohumların yeni nesillere aktarılması konusunda çalışmalar yürütmektedir.

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile belediyenin görev sınırları içerisindeki alanlarda

sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli  çalışmaları yürütmek,

 1. Tarımsal üretim alanlarındaki görevlerin planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi   ve  koordinasyonunu sağlamak,
 2. Tohum, fide fidan yetiştirme ve ıslahı hizmetleri konusunda gerekli çalışmaları yürütmek ,
 3. Bornova İlçe Belediyesi sorumluluk alanında bulunan tarımsal arazilerin, ıslahı ve tarıma uygun hale getirilmesi, ağaçlandırılması, erozyonun önlenmesi için planlar yapmak ve bu konularda sivil toplum kuruluşları ile koordineli şekilde projeler geliştirmek,
 4. Tarım arazilerinin toplulaştırma hizmetlerinin uygulanmasını yapmak veya yaptırmak,
 5. Organik tarım konusunda çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak,
 6. Tarım Alanlarının Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat çerçevesinde İlçe Belediyesine verilen görevleri yerine getirmek,
 7. Mevzuatın ve amirlerin verdiği işleri yerine getirmek,
 8. Belediye sınırları içerisindeki tarımsal faaliyetler ile ilgili üretim sürecinde çiftçilere bilgilendirme ve eğitim hizmetleri vermek,
 9. Tarımsal kooperatiflerin kurulması ve gelişmesinde mevzuatlar çerçevesinde destek sağlamak ,
 10. Toprak ve su analizlerinde numulerin alınması konusunda üreticiye danışmanlık hizmeti vermek,
 11. Gerekli görüldüğü durumlarda, mevzuata uygun olarak mal ve hizmet alımı ihalelerini yapmaktır.

Comments are closed.

Close Search Window