Dr. Yasin Barut

Spor Müdürlüğü 0 (232) 999 29 29 Dahili: 3114

Belediye Spor Kulübü 0 (232) 999 29 29 Dahili: 3109

Yüzme Kayıt Bürosu 0 (232) 999 29 29 Dahili: 3105

Spor Okulları Kayıt Bürosu 0 (232) 999 29 29 Dahili: 1826 – 1828

Spor İşleri Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclis ve Encümen kararları ile yürürlükte olan diğer kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. mevzuat doğrultusunda verilen görev ve yetki çerçevesinde aşağıdaki görevleri yerine getirir;

 1. İlçe halkına spor yapma imkanları sağlamak, sunulan hizmetleri sürdürmek ve verimliliğini artırmak.
 2. Kent halkının spor bilincinin oluşturulması ve spora en üst düzeyde katılımının sağlanması için gerekli projeleri üretmek, projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek.
 3. Amatör kulüplere ayni ve nakdi yardım yaparak ve gerekli desteği sağlamak, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi vermek.
 4. Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül vermek.
 5. Faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak.
 6. Doğa yürüyüşleri ve sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek.
 7. Yaz-kış spor okullarını düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak.
 8. Spor ile ilgili panel, konferans, söyleşi düzenlemek ve ilgili konularda davet üzerine Bornova  Belediyesini temsil etmek.
 9. Özel gün ve haftalarda Başkanlık Oluru ile beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek,
 10. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile koordineli çalışarak amatör sporun gelişimine katkı sağlamak.
 11. Sporu ve sporcuları, sporcu yetiştiren kulüpleri desteklemek amacıyla ödüller vermek, verilecek ödül işlemlerini ilgili yönergesine göre belirleyip yürütmek.
 12. Belediyemiz spor, saha ve tesislerini bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyetin takvimini düzenlemek.
 13. Kurum içi spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek.
 14. Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışma yapmak ve bu talepleri Başkanlık makamına sunmak.
 15. Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personelden görüş almak,  Başkanlık  onayından  sonra   bunların   yapılmasını koordine
 16. Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak.
 17. Sosyal, kültürel ve spor fuarlarına katılım sağlamak.
 18. Sivil Toplum Örgütleri ile spor, eğitim ve sosyal alanlarda koordineli olarak kampanya ve törenler düzenlenmek.
 19. Spor ve kültürel hayata katkıda bulunma amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vs. hazırlamak ve halka ulaşmasını sağlamak.
 20. Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak.
 21. Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Spor organizasyonları, spor kursları, spor tesisleri, amatör spor kulüpleri

Comments are closed.

Close Search Window