Cumhur Yılmaz

999 29 29 -5500

  • Görev alanımız kapsamında personele sağlık hizmeti sunmak
  • Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik eğitim çalışması yapmak
  • Kadınlara yönelik eğitim çalışması düzenlemek
  • Bornova Belediyesi sınırlarında evde vefat eden vatandaşlarımızın cenaze hizmetleri kapsamında ölüm raporlarını düzenlemek, bununla ilgili bildirimleri gerçekleştirmek
  • Bornova Belediyesi sınırları içinde yaşlılarımıza evde hemşireler ve hasta bakım elemanları aracılığı ile hizmet sunumu gerçekleştirmek
  • Bornova’da bebek, çocuk, gebe ve loğusaları, ev ortamında ebeler tarafından izleyerek hizmet sunumu gerçekleştirmek
  • Risk gruplarına yönelik diş tarama ve tedavisi yapmak
  • Evde bakım hizmeti kapsamında ihtiyaç duyan yaşlı, gebe ve loğusalarımıza ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak
  • Bornova Belediyesi sınırları içinde engelli vatandaşlarımıza evde hemşireler ve hasta bakım elemanları tarafından hizmet sunumu gerçekleştirmek

Bornova Belediyesi sınırları içinde evde sağlık hizmeti sunumu, yatağa bağımlı hastaların sağlık kuruluşuna ulaştırılmalarıve cenaze hizmetlerinin yürütülmesi temel faaliyet alanımızdır.

*Bornovalı Hemşehrilerimizin hizmet için başvuracağı telefon numaraları:

*Evde sağlık hizmet sunumu için: 0 232 999 2929  Dahili: 5502-5503-5504-5505

*Hasta Nakil Ambulansı için: 0 232 999 2929 Dahili: 5502-5503-5504-5505

*Cenaze Hizmetleri için: 0 232 999 2929 Dahili: 5502-5503-5504-5505

 

 

Comments are closed.

Close Search Window