Hasan Çimen

Telefon:(232) 999 29 29 / 2350

Fax: 0850 209 83 98

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
02/03/2016 tarih ve 358 Sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetmeliğinde belirlenmiş Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Görevleri:
1. İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirmek ve uygulamasını yapmak, ya da ihale yolu ile yaptırmak.
2. Park, yeşil alan, ağaçlandırma alanları, tretuvar ve refüjlerde ağaçlandırma çalışmalarını yapmak.
3. Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, form budama, yabani ot alımı, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımını yapmak veya ihale yolu ile yaptırmak.
4. İlçenin yeşillendirilmesi için sera ve fidanlık alanlarını ileriye yönelik genişletmek,
yeni bitkiler üretmek ve satın almak.
5. Tretuvarlar, yollar ve park alanlarında bulunup da budanması gereken ağaçları budamak, çürük ve devrilmek üzere olan ağaçları kesmek ve yeni ağaçlar dikmek.
6. Zorunlu hallerde nakledilmesi gereken ağaçların ağaç nakil makinesiyle taşımak.
7. Müdürlüğe iletilen yazılı ve sözlü taleplerin Müdürlük görev ve yetki alanında kalanmevzuata uygun olan talepleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak.
8. Görev alanları dahilinde bulunan ağaç-ağaççık, süs bitkisi ve çiçeklerin hastalık ve
zararlarından korunması için zirai mücadele çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
9. Yıllık plana göre tanzim edilecek olan yeşil alanlar için lüzumlu olan her cins inşaat ve
tesisat malzemeleri ile araç-gereçlerin tespitinin yapılarak bu malzemeleri temin etmek ve ettirtmek.

10. Vatandaşlara çevre bilincini aşılamak.
11. Çevre ile ilgili adli konularda Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli teknik elemanlarca bilirkişilik görevini yapmak.
12. Görev alanımız içinde kullanılmak üzere gerekli mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla teminini sağlamak.
13. Şehrin estetiği için süsleyici materyalleri (çiçeklik, havuz) projelendirmek, uygulama
yapmak veya yaptırmak.
14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen taleplere, Müdürlüğün yürütmekte olduğu
çalışmalar dahilinde yardımcı olmak.
15. Park aydınlatmaları yapmak ye meydana gelen arızaları gidermek

16. Parklardaki güvenlik kameralarının temin edilmesini ve montajını sağlamak.
17. Müdürlüğün yetki alanındaki Park, yeşil alan ve rekreasyon alanlarına ait suaboneliklerini açma ve iptal işlemleri ile su faturalarının ödenmesi işlemlerinin takip edilmesi. 

Comments are closed.

Close Search Window