Zafer Neşe KURTBAY

999 29 29 – 999 19 19

Başkanlık Makamı’nın halk, kurumlar ve Belediye Müdürlükleri ile olan ilişkilerinin düzenli ve sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlamak, yasalar ve genel hizmet politikaları doğrultusunda ilçe halkının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri en kısa sürede sunmak, Belediye Başkanımızın vereceği talimatların yerine getirilmesinin sağlanmasıyla, İlçe halkının Belediyemizle ikili iletişim ve diyaloğunu sürekli en üst düzeyde tutmaktır.

Müdürlüğümüz Belediye Başkanımızın halkla, kurum ve kuruluşlarla diyoloğunu sağlayarak aşağıdaki temel görevleri yapar.

1) Başkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek,

2) Belediye Başkanı’nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek,

3) Belediye Başkanı’nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek,

 4) Başkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye Başkanı’nın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek,                 

 5) Belediye Başkanı’nın ziyaretine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların, kardeş şehirlerle olan iletişim ve faaliyetlerini organize ederek en iyi şekilde karşılanmasını, ağırlanmasını sağlamak,

6) Belediye Başkanı’nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vs. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol  ve tören işlerini takip etmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanı’na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Başkanı’nın katılımını sağlamak, Belediye Başkanı’nın iştirak edemediği durumlarda başkan adına başkan yardımcısı, başkan vekili ile protokol gereklerini yerine getirmek,

 

 

 

 

                                                   ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

7) Belediye Başkanı adına  resmi  kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmaları yapmak                                                        

8) Başkan’ın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

9) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye’de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek,

10) Belediye Başkanımızın katılamadığı tören, taziye ve düğünlere çiçek ve telgraf göndermek başkanlığımıza gelen mektup, tebrik, davetiye ve mesajları Başkan’a ulaştırmak.

11) Önemli gün ve haftalarda Başkanlık Makamı adına kurum ve kuruluşlara resmi yazı ile kutlama mesajı göndermek.

12) Kurum ve kişiler tarafından bildirilen Belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri, şikayetleri konularına göre ilgili müdürlüklere göndermek.

13) Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek,

14) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur.

15-) Müdürlüğün yıllık bütçe performans programının ve altı ayda bir faaliyet raporunun düzenlenmesi hususunda toplantılara katılarak hazırlanmasını sağlamak,

16) İç kontrol çalışmaları kapsamında yapılan toplantılara katılarak istenilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,

17-) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden gelen başvuruları ilgili müdürlüklere ileterek işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve ilgililerine ulaştırılmak üzere cevap vermek.

Comments are closed.

Close Search Window