Murat TAŞ

(232) 999 29 29 / 1150

Mali Hizmetler Müdürü

Gelirlerin tarh, tahakkuk, tahsil ve takip edilmesi,
Muhasebe İşlemlerini yapmak ve raporlamak,
Belediyenin Bütçesini Konular hazırlamak ve konsolide etmek.
Belediye Kesin Hesaplarını hazırlamak.

Comments are closed.

Close Search Window