Dr. Yasin BARUT

Telefon No: 0232 999 29 29 – 4965

 

Faks: 0850 209 83 82

Kültür ve sanatın besleyici gücünü kent halkı üzerinde olumlamak ve kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak, toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttırmak amacıyla kültürel, sanatsal etkinlikler düzenlemek ayrıca kent kültürünün ve kentlilik bilincinin oluşması için kentin kültür miraslarına, tarihi değerlerine sahip çıkmak ve bu mirasların etkin kullanımını sağlamaktır.

Belediyemizin amaç hedef ve ilkelerine uygun her türlü etkinliğin düzenlenmesi, özellikle önemli gün ve haftalarda günün niteliğine uygun etkinlikler planlanması, ilçemizin kültürel gelişimine katkı koymak adına kütüphaneler kurulması ve kurulan kütüphanelere her türlü basılı materyal sağlanması, mevcut ziyaretçi merkezi ile anı evlerinin korunması ve bilinirliğinin arttırılması, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak hobi kurslarının düzenlenmesi, Belediyemiz faaliyetlerini tanıtıcı nitelikte fuarlara katılımda bulunulması, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilçe halkının ve diğer kuruluşların çalışmaları için (sergi, gösteri, panel vb.) Belediyemiz salonlarının tahsis edilmesi, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler vb. işbirliklerinin sağlanması.

 

Comments are closed.

Close Search Window