• Ahu Bezircilioğlu

 • 0 (232) 999 29 29 – 2151-2152

Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan sosyal devlet anlayışı ile çalışmak, Bornova Belediyesi Stratejik Planı rehberliğinde, bağlı bulunan mevzuat kapsamında, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belirlenen hizmetleri yapmak ve uygulamakla sorumludur.

Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kadın ve aile hizmetleri alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, üniversiteler ile işbirliği içerisinde projeler geliştirerek uygulanması için çalışmalar yürütmek. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a)Toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadınların kendilerinin belirlediği ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, toplumsal statülerini yükseltmek, korumak, sorunlarının çözülmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve kadınların toplumun her alanında güçlenmesine destek olmak,

b)6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacı ile alınacak tedbirler kapsamında Sığınma Evi açmak,

c)Ailenin korunmasına yönelik eğitici çalışma programları hazırlamak ve uygulamak,

ç)Müdürlük çalışmaları ve faaliyetleri ile ilgili destek vermek isteyen kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlayarak bu hizmetlerin verilmesini koordine etmek ve ortak projeler üretmek,

d)Müdürlüğe bağlı birimlerle ilgili tanıtıcı ve eğitici organizasyonlar düzenlemek, bunlar için görsel ve işitsel materyaller hazırlamak, hazırlatmak,

e)5393 sayılı belediye kanunun 76. maddesinin ve kent konseyi yönetmeliğinin belediyelere verdiği görevler kapsamında işbirliği sağlamak,

f)Güncel tartışmaları ve gelişmeleri takip etmek, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde çalıştay, eğitim, atölye, toplantı vb. organizasyonlara katılmak ve buralarda kurum çalışmalarına ilişkin bilgi ve tecrübeleri paylaşmak,

g)Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin koordinasyon halinde her daim faal şekilde çalışmasını sağlamak,

ğ)Dezavantajlı gruplara yönelik hukuki danışmanlık hizmetini hayata geçirmek,

ı)Temel bir hak olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin, belediyenin tüm sorumluluk alanında uygulanması ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi için sorumluluk almak ve belediyenin tüm plan, proje ve çalışmalarına yerleştirilmesi için etkin rol almak,

i)Belediye bütçesinin toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı şekilde hazırlanması, gelir ve giderlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirecek şekilde yapılandırılmasını hedeflemek,

j)Karar alma süreçlerinin tüm aşamalarında kadınların ve erkeklerin dengeli katılımını sağlamak, Şiddet, istismar, taciz ve tecavüzü önleyici refleksleri toplumsallaştırmak için çalışmalar yürütmek,

l)Kadınları cinsiyetlerinden kaynaklı olumsuz etkileyen toplumsal davranışlar, uygulamalar ve yasal düzenlemeleri tespit etmek ve bunların değişimi yönünde çalışmalar yürütmek,

m)Kadın sorunlarını tespit etmek amacıyla saha araştırmaları yapmak ve tespit edilen sorunların çözümüne dönük projeler geliştirmek,

n)Kadın emeğinin görünür hale gelmesi, kadın istihdamının arttırılması, kadın kooperatiflerinin ve kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi amacıyla bu alanda çalışma yürüten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,

o)Kadının kaynaklara ulaşımı, çalışma hayatına etkin katılımı, fırsat ve imkânlardan eşit yararlanması, çalışma hayatında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla tedbirler almak,

ö)Kadın gündemlerinin basında ve kamuoyunda görünür hale gelmesi için çalışmalar yürütmek, kampanyalar düzenlemek.

Eğitim Ve Hizmet Sağladığı Konular:

 • Kadının İnsan Hakları (KİHEP) ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri
 • Kadın İstihdamının Arttırılmasına Yönelik Eğitimler
 • Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı, Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alanındaki Rolüne Yönelik Bilinçlendirme Eğitimleri
 • Kadınların Hukuksal Haklarına Yönelik Eğitimler
 • İş Yaşamında Kadının Karşılaştığı Sorunlar ve Fırsat Eşitliğine Yönelik Seminerler
 • Kadın Girişimciliği Eğitimleri
 • Karar Mekanizmalarında Eşit Temsilinin Önemi, Kentsel Haklar ve Yurttaşlık İle İlgili Eğitimler

Hizmet Sağladığı Konular:

 • Aile Danışmanlığı
 • Psikodrama
 • Evlilik ve Çift Terapisti
 • Online Terapi
 • EMDR
 • Bireysel Terapi

Eğitim ve Danışmanlık Sağladığı Konular:

 • Drama Yöntemi İle Mahremiyet Eğitimleri
 • Akran Zorbalığı
 • Flört Şiddeti
 • Dijital Şiddet
 • Masal Terapi
 • Oyun Terapi
 • Resim Analizi
 • Okul Başarısı ( Ergen Terapisti)
 • Madde Bağımlılığına Yönelik Eğitimler
 • Çocuk Ergen Yetişkin Terapisti

Eğitim ve Danışmanlık Sağladığı Konular:

 • Çocuklara Mahremiyet Eğitimi ve Cinsel Eğitimin Ailede Verilmesi İçin Yöntemler
 • Toplumda Kadın ve Erkek Olmak (Aile İçi Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Çocuğa Yansıması)
 • Aile Tutumları / Çocuk ve Ergen Çocukların Fiziksel Duygusal Gelişimi
 • Çocuk ve Ergenlerde Etkin İletişim Teknikleri / Çocuklara Etkin ve Sağlıklı Sınırlar Koyabilme
 • Çocuklarda Sorumluluk ve Özsaygı Geliştirme
 • Çocuklarda Saldırganlık / Çekingenlik / Atılganlık / Akran Zorbalığı
 • Aile İçi İletişim / Eşler arası İlişkiler
 • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
 • Sosyal Medya Bağımlılığı Nedeniyle Ailede İletişim Sorunları
 • Geniş Aile ve Yaşanan Gerilimler
 • Ailede Yaşanan Kayıplar / Ölümler / Ayrılık / Boşanma (Yas ve Travma)
 • Aileye Yeni Bir Bebeğin Katılması ve Kardeş Kıskançlığı
 • Evlilik Öncesi Eğitimleri
 • Kadın Sağlığı
 • Evka-3 Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi
 • Mevlana Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi
 • Doğanlar Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi
 • Doğanlar Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi
 • Altındağ Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi
 • Serintepe Çocuk Oyun ve Aktive Merkezi

Comments are closed.

Close Search Window