• Ahu Bezircilioğlu

  • (0232) 999 29 29 / 3816-3817-3818

kadinaile@bornova.bel.tr

Müdürlük, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’ne göre Belediye Meclisimizin 01.10.2014 tarih ve 187 sayılı kararı ile kurulmuştur. Müdürlüğümüzün Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği, 02.01.2019 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı ile güncellenmiştir.
İlçe halkının toplumsal, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik projeler hazırlamak ve yürütmek.
Birey ve ailelere yönelik eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek; kültür ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirmek
Kadınların bilgilendirilmeleri, güçlendirilmeleri ve korunmalarını sağlamak amacı ile Kadın Danışma Merkezleri açmak ve bu merkezlerin işleyişini sağlamak.
Ailelerin çocuklarını belirli gün ve saatlerde bırakarak kendilerine vakit ayırmaları ve sosyal hayatın içinde yer almaları amacıyla Çocuk Oyun Aktivite Merkezleri açmak.
İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yapılacak kültür ve sosyal hizmet faaliyetlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
Müdürlüğümüze bağlı merkezlerden hizmet alan vatandaşlara belirli günlerde program dahilinde piknik, gezi vb. organizasyonları yapmak.
İlçemiz mahalle muhtarlıklarından gelen, müdürlüğün görevi kapsamındaki, talepleri değerlendirmek ve gerekli durumlarda ilgili birimlere yönlendirmek.
Diğer birimlerin program vb. araştırmalarına destek vermek.
Müdürlüğün işleyişiyle ilgili diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Müdürlüğün faaliyet alanları;
Çamdibi Kadın Danışma Merkezi aracılığı ile;
Kadınlara Psikolojik ve Sosyolojik destek vermek,
Kadınlara hukuki konularda yönlendirme yapmak,
Kadınlara yönelik kent gezileri düzenlemek,
Kadınlara yönelik hobi ve beceri kursları vermek.
Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi Aracılığı ile;
Kadınlara Psikolojik ve Sosyolojik destek vermek,
Kadınlara yönelik hobi ve beceri kursları vermek.
Çocuklara yönelik hobi ve beceri kursları vermek.

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Aile Danışmanlığı Aracılığı ile;
Kadınlara ve çocuklara Sosyolojik destek vermek,
Kadınlara hukuki konularda yönlendirme yapmak,
Kadın ve çocuklara belirli periyotlarla eğitimler vermek

Mevlana Çocuk Aktivite Merkezleri Aracılığı ile;
Annelerin çocuklarını bırakarak hem gündelik işlerini rahatça yapabilmeleri, hem de sosyal hayatın içerisinde yer almaları amaçlanmıştır.
Evka- 3 Yağmur Çocuk Aktivite Merkezi Aracılığı ile;
Annelerin çocuklarını bırakarak hem gündelik işlerini rahatça yapabilmeleri, hem de sosyal hayatın içerisinde yer almaları amaçlanmıştır.

 

Altındağ Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi Aracılığı ile;
Annelerin çocuklarını bırakarak hem gündelik işlerini rahatça yapabilmeleri, hem de sosyal hayatın içerisinde yer almaları amaçlanmıştır.

Comments are closed.

Close Search Window