Gökçen Eskiyurtlu

0232 999 29 29 

Fax: 0850-2098360

 • İmar Durumunu Düzenlemek
 • Otopark Bedelinin Belirlenmesi
 • Kısıtlılık Belgesi Düzenlemek
 • Yerseçim Belgesi Düzenlemek
 • Mimari Proje Ön Onaylarının yapılması
 • İnşaat Ruhsatını Düzenlemek
 • Tadilat Ruhsatı Düzenlemek
 • Ruhsat Yenileme Taleplerini Değerlendirmek
 • Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti Taleplerini Değerlendirmek.
 • Koruma Kanunu Kapsamında Korunacak Yapıların Röleve ve Restorasyon Projelerinin Ön Onayını Yapmak
 • Kurul Kararına Uygun Olarak Yapı Ruhsatı Ve Tadilat Ruhsatı Vermek
 • Yapı denetim şirketlerinin eleman değişikliklerini ve inşaatlara ait seviye tespitlerini onaylamak
 • Isı Yalıtım Ve Kaba İnşaat Vizelerini Yapmak
 • Yapı Denetim evraklarının incelenmesi, hazırlanması ve Hakedişlerinin ödenmesi
 • Yapı Uygunluk Belgesi Vermek
 • Sığınak Raporunun Hazırlanıp Onaylanması
 • Otopark Bedelinin Ödenmesinin Takibi
 • Yapı Kullanma Belgelerini Düzenlemek
 • Proje ve Yapı Kullanma İzin Belgerinin ücretlerinin verilmesi
 • Resmi yazışmalar (Mahkemeler,SGK,Tapu Daireleri vb) ve vatandaş dilekçelerinin yanıtlanması
 • İmar Durumu Düzenlemek
 • İmar Durumu Sureti Düzenlemek
 • Yazılı Plan Fotokopisi Düzenlemek
 • İmar Planı Fotokopisi (A3-A4 Ozalit) Düzenlemek
 • Yerseçim Belgesi Düzenlemek
 • Kısıtlılık Belgesi Vermek
 • Yazılı İmar Durumu Vermek
 • Gelen Dış ve İç Yazışmaları Cevaplamak
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi Vermek
 • Yapı Uygunluk Belgesi Vermek
 • Sığınak Uygunluk Yazısı Vermek
 • Otopark Yazısı vermek
 • İş Bitirme Belgesi Onaylamak
 • Adres Değişikliği (Revizyon Değişikliği)
 • Yapı Kullanma izin Belgesi Sureti Vermek
 • Gelen Dış Ve İç Yazışamaları Cevaplamak
 • Sistemde Hakediş Ödemeleri Onayı
 • Yapı Denetim Şirketlerinin Hakedişlerini Onaylamak
 • Belirli Hakediş Seviyelerinde Binanın Yerinde Tetkiki(Kaba İnşaat)
 • Yapı Denetim Şirketlerinin Eleman Değişikliklerini Onaylamak
 • İnşaat Ruhsatı Düzenlemek
 • Tadilat Ruhsatı Düzenlemek
 • Ruhsat Yenileme
 • Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti
 • Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Vizeleri Yapmak
 • Röleve ve Restorasyon Projerlerini Onaylamak
 • Mimari Proje Ön Onaylarının Yapılması

Comments are closed.

Close Search Window