Sinancan Öziçer

(0232) 999 29 29 

·         Bornova Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifler ve vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda; Bornova Belediyesi sınırlan içerisinde yürürlükteki İmar Planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak, kış şartlarında yolların ulaşıma açık tutulmasını sağlamak ve birimin çalışma programını hazırlayıp takip etmek,

·         Belediye’nin diğer birimleri ile işbirliği içerisinde kaçak yapıların yıkılması için gerekli araç-gereç ve ekipmanı sağlamak,

·         Vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek ve sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek,

·         Fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, yaya yolu, istinat duvarı, korkuluk vb.) ile ilgili işleri yürütmek,

·         Kentin altyapı ve yatırımlarının amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

·         Bölgedeki molozları toplamak ve döküm yerlerine nakledilmesini sağlamak,

·         Asansörlerin uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde mühürleme işlemlerini yapmak,

·         İşyeri motor ruhsatı taleplerini değerlendirmek ve ruhsat evraklarını düzenlemek,

·         Elektrik projesi suretlerini onaylamak,

·         Yol Katılım Bedellerinin tespit etmek ve gerekli tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek,

·         Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler ile Başkanlık Makamından gelen talimatlar doğrultusunda yapılan işlerde diğer kurumlar ile birlikte çalışıp gerekli koordinasyonu sağlamak,

·         Biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili birimlere iletilmesi yolu ile ihale edilmesini sağlamak,

·         Belediyemiz birimleri telefon santral sisteminin işleyişini sağlamak ve her türlü arıza ve bakım işlemlerini yönetmek,

·         Belediye hizmet binalarının tüm bakım ve onarım işlerini (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Santral) gerçekleştirmek,

 

·         Hak edişleri ve ödemelerini takip etmek ve kontrollük görevini yürütmek,

5216 Sayılı Büyük Şehir Belediyeleri Kanunu kapsamında Büyük Şehir Belediyesinin sorumluluğuna verilmiş ana arter, bulvar ve caddeler dışında kalan ve Bornova sınırları içerisinde yer alan yollar, kaldırımlar, tretuvarlar, istinat duvarları ile Belediyemize ait hizmet binaları, tesisler, muhtarlık binaları ve okullar.

Comments are closed.

Close Search Window