Mustafa Yaşar Taşkın

0232 999 29 29 

171 numara ve 03.08.2010 tarihli meclis kararı ile onaylanmış olan Müdürlüğümüz Yapılanma, Görev Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar aşağıda Birim Görev Tanımları ve Birim Yasa Ve Yönetmelikler şeklinde gösterilmektedir. 

1- 3194 sayılı yasanın 14. 15. 16.17. ve 18. maddelerini uygulamak yani irtifak hakkı, yola terk, birleştirme, ayırma, düzenleme sınırı tespiti ve 18. madde uygulamalarını yapmak veya yapılarak Belediye’ye sunulan uygulamaları kontrol etmek.

2- Uygulamaya esas imar hattı krokisi hazırlamaktır.

3- Müdürlükler arasında eşgüdümlü çalışmayı sağlayarak coğrafi verilerin/bilgilerin ortak/ulusal standartlarda, İBŞB Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğüyle koordineli olarak üretilmesi ve paylaşımı için çalışmaları yürütmek.

4- Kitle, yeşil alan, yol ve imar hattı aplikasyonlarını yapmak.

5- Temel üstü vizesi, yapı yeri kot krokisi,kat mülkiyeti kurulmasına esas vaziyet planı, halihazır harita alımı ve plankote gibi yerinde ölçme ve belgeleme işleri yapmak.

6- Kaçak yapı tespit ölçümleri, çalışma ruhsat mesafe kontrolleri, kamulaştırma haritaları ve işgaliye işlemleri, park ve bahçelerin sınır tespitleri, planlama çalışmaları için zemin üstü tespit ve ölçümleme çalışmalarını yapmak.

7- Yukarıda belirtilen görevler aşağıdaki ve ilgili diğer yasa ve yönetmelikler kapsamında belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. 2013 yılında yukarıda belirtilen tanımlara müdürlük yönetmeliğinin 6. maddesinin d bendine meclis kararı ile aşağıdaki madde ilave edilmiştir.

8- Belediyemizin 01.07.2013 tarihinde uygulamaya geçirdiği Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Müdürlüğe gelen ve giden evrakların bağlı birimlere veya kişilere havalesini yapar veya yaptır ve denetimini sağlar.

Comments are closed.

Close Search Window