Merdiye ÖZEM

0-232- 999 29 29 Dahili 2700

ECRİMİSİL
Belediyemiz taşınmazının işgal durumunda yürütülecek olan tespit ve tahakkukların yapılması, gerektiğinde tahliyesi için gerekli organizasyonları yapmak ve dosyalamak suretiyle arşivlenmesini sağlamak.

KİRALAMA VE SATIŞ

Belediye mülkiyetindeki veya tasarrufundaki tüm taşınmazların 2886 sayılı kanun ve eki yönetmeliklere uygun olarak ihale sürecindeki tüm sekreterya (Şartname ilan vb,) işlemlerinin yürütülmesi işlemleri Kiralama işinde 4734 ve 5393 sayılı kanun ve eklerine uygun olarak gereken işlemleri yürütmek.

KAMULAŞTIRMA
Belediye sınırları içinde kamu hizmeti yürütebilmek için ihtiyaç duyulan alanların imar programına almak ve 2942 — 4650 ve eki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kamulaştırma işlemlerini yapmak ve davalık olunanlarla ilgili müdürlük görüşünün hazırlanan işlerini yapmak ve bilgi belgenin dosyalanmak suretiyle arşivlenmesini sağlamak.

TÜM İDARİ İŞLER, GENEL KAYIT

Müdürlük içinde yürütülen idari işlerin, kayıt işlemlerinin tümünün takibi ve arşivlenmesi işlerini yürütmek.

TAŞINMAZ TAHSİS, KAYIT ve HİSSE SATIŞ İŞLEMLERİ

Belediye taşınmazlarının envanter kayıt, tahsis, ihdas ve hisseli parsellerdeki satış işlemlerinin yürütülmesi işinde 5393, 5018, 3194 sayılı kanun ve eklerine uygun olarak gerekli tüm iş ve eylemleri yürütmek.

775 SAYILI YASA İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Gecekondu kanununa istinaden taşınmazlar üzerindeki şerhlerin ilgili yasaya uygun olarak terkini ile alakalı tüm tapu ve mahkeme yazışmalarını yürütmek.

Genel olarak Bornova İlçemiz sınırlarında Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda alanlar, özelde Belediyemiz tapulu taşınmazları.

Comments are closed.

Close Search Window