2021 Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergilerinin 1. taksit ödeme süresinin 31 Mayıs 2021 tarihinde sona ereceğinden vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak amacı ile kuracağımız MOBİL ARAÇ YER LİSTESİ 

Gaziosmanpaşa Mh. 5425 Sk.ta bulunan metruk yapılar hk.(Pınar BEYPINAR)
Gaziosmanpaşa Mh. 5425 Sk.ta bulunan metruk yapılar hk.(Rukiye BEYPINAR)
Gaziosmanpaşa Mh. 5425 Sk.ta bulunan metruk yapılar hk.(Pelin BEYPINAR)

Kızılay Mh. 510 Sk. No:26’da bulunan metruk yapı hk.(Saliha EREN)
Kızılay Mh. 510 Sk. No:26’da bulunan metruk yapı hk.(Kemal EREN)

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ili, Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Kemalpaşa, Buca ilçe sınırları içinde “İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu(Km:0+000 -41+000)Projesi”. planlanmaktadır. ÇED Sürecine Halkın Katlımı Toplantısı DUYURU için tıklayınız.

2021 Yılı Görevde Yükselme Eğitimine Katılacak Personel Listesi

Online Satranç Turnuvası detaylar için tıklayınız

27.10.2020. tarihli 31287 sayılı(mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır. İlanları kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip edip başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni yıl, Yeni Umutlar” Online Resim Yarışması Sonuçları

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Taşınmaz Mal Satış ve Kiralama İlanı Download
  2. Asansör Periyodik Kontrolleri Firma Tanıtım ve Sunum Dosyası
  3. İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 300 Sokak, No:4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G ve Sanayi Caddesi No:49 adresinde ve tapunun 401 ada 166 ve 182 parselinde yer alan halihazır durumu ile yıkılacak derecede tehlikeli olan metruk yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi amir hükümleri uyarınca acilen yıktırılması gerekmektedir. İmar Kanunu’nun 39. Maddesinde ” Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içerisinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa, masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” denilmektedir.
  4. İlimiz, Bornova İlçesi Eğridere Mahallesi sınırları içinde bulunan 0/19, 0/109, 0/110, 0/364, 0/497, 0/498, 0/503, 0/514, 0/538, 0/539, 0/540, 101/2, 102/2, 103/1, TH1, TH2, TH3, TH4 ve TH5 parsel sayılı taşınmazlarda, 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 9. maddesi gereği tespit tahdit çalışmaları (18 Aralık 2019)
  5. Ölçü ve Tartı Aleti Kullanan Mükelleflerin Dikkatine 2021 Yılı (Duyuru İçin Tıklayınız)

 Periyodik Muayene Müracat Formu İndir   Yetkili Tamirciler İlk Muayene Formu İndir

 –

Comments are closed.

Close Search Window