Satiye UYGUN

(0232) 999 29 29 1450

1.Toplu İş Sözleşmesinin 35. maddesi gereği yapılması gereken sosyal yardımlara ilişkin olarak, Belediyemiz işçi personele iş elbisesi, koruyucu eşya ve resmi kıyafet alımı yapmak,

2.Yapılan ihalelere ve bakım sözleşmelerine ait aylık hakedişlerin düzenlenerek, ödenmesi amacıyla, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak,

3.Belediyemize bağlı müdürlüklerin ortak ve benzer nitelikte olan ihtiyaçlarının tespiti yapılarak, 4734 Sayılı Yasa çerçevesinde toplu mal ve hizmet alımı yapmak,

4.Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, bütçelerinden karşılanmak üzere 4734 Sayılı Yasa çerçevesinde mal ve hizmet alımı yapmak,

5.Temin edilen tüketim malzemelerinin ambarda muhafazasının, sayım ve kontrolünün yapılarak, Müdürlüklerden gelen talep doğrultusunda çıktısını yapmak,

6.Belediyemize ait fotokopi cihazlarının bakım ve onarımını yaptırmak,

7.Belediyenin mobil telefon işletimini yönetmek.

1.Satın alma ve süreçleri,

2.Ambar yönetimi.

Comments are closed.

Close Search Window