Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dahilinde yapmakla görevli bir birimdir.

Kültür İşleri Müdürlüğü

Müdürlük olarak görevimiz, ilçemiz sınırları içinde bulunan tüm eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliğine girmek, önemli gün ve haftalarda sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim alanlarında çeşitli etkinlikler yapmaktır.

Plan ve Proje Müdürlüğü

Bornova ilçe bütününde ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde imar düzenlemelerinin yapılmasını sağlamaktır.

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Müdürlüğümüzün faaliyet alanı öncelikle, Bornova ilçe sınırları dâhilinde kentsel gelişim faaliyetlerini geliştirmek ve tamamlamak ve kent kimliğinin oluşmasını sağlamak amaçlıdır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Bornova Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye kanunu ile ilgili çalışma ve hizmet yönetmenliğindeki değişiklikler 05.11.2010 Tarih ve 279 nolu Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

5199 Sayılı yasa gereği sokak hayvanlarının tedavi, kısırlaştırma, aşılama, işaretleme ve rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Isırma ve tırmalama vakalarında ısırma/tırmalama yapan hayvanın müşahede altına alınarak…

Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis ve Encümen toplantılarını organize etmek, toplantılarda alınan kararları dokümante ederek dağıtımını gerçekleştirmek, Meclis toplantısında ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmesine karar

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Belediyede kullanılan motorlu araç, iş makinelerinin yıllık gereksinimi olan yedek parça, yağ, lastik, akaryakıt vs. ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihale yoluyla temin edilmesini sağlamak