Neslihan KIRMIZIGÜL

(0232)999 29 29

1. BASIN – YAYIN DANIŞMANLIĞI GÖREV TANIMI 
– Bölgesel ve ulusal haber ve bilgileri toplamak, değerlendirmek amacıyla gazete, dergi, kitap, yayın organlarına abone olmak, satın almak, arşivlemek,
– Ulusal ve yerel basın organlarını izlemek, ilgili haberleri kayda almak, gerekli birimlere gönderip tasnifleyip arşivlemek,
– Belediye ile ilgili her türlü konuda basın bülteni hazırlamak, ilgili kişi-kurum-kuruluşlara göndermek, dosyalamak ve arşivlemek,
– Belediyeye ait etkinlik, çalışma ve hizmetleri bülten haline getirerek basın organlarına iletmek,
– Meclis veya Belediye ile ilgili her türlü toplantıları izlemek, belgelemek, kayda almak ve arşivini yapmak,
– Belediyenin gerçekleştirdiği hizmetleri ve etkinlikleri bölge halkına duyurmak amacıyla aylık gazete çıkarmak, içeriğini hazırlamak, tasarımını yapmak.
2. HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV TANIMI  
– Belediye faaliyetlerinin, etkinliklerinin, yatırım, proje ve hedeflerinin kitle iletişim araçları ve diğer yollarla bölge halkına ve tüm kamuoyuna duyurulmasını, tanıtılmasını sağlamak,
– Belediye hizmet, etkinlik, proje ve yatırımlarının tanıtılması amacıyla yeni iletişim seçenekleri yaratarak Bornova’nın tanınırlılığını üst düzeye çıkarmak,
– Belediye ve başkanlık makamının vatandaş, muhtarlıklar, oda-dernek, kamu-özel sektör, üniversite ve STK örgütleri ile olan iletişimini sağlamak,
– Halktan gelen istek ve şikayetleri telefonla, internet ortamında ve yüzyüze görüşerek kayda almak, ilgili birimlere göndermek ve şikayetin takibini yapmak,
– Belediyenin tanınırlılığını üst düzeye çekebilmek için billboard, afiş, pankart, broşür, kitap, el kitapçığı vs için masaüstü yayıncılık ortamında gerekenleri yapmak,
– Anket gibi çeşitli kamuoyu yoklama araçlarıyla bölge halkının beklentilerini ve şikayetlerini tespit etmek, elde edilen verilerle belediyenin hizmet politikasına yön vermek
-Bornova Belediyesi Kurumsal Web sitesini  yapmak,güncellemek,birimlerin ihtiyacına ve özel projelere site yapmak
-Bornova Belediyesi Kurumsal Sosyal Medya Hesaplarını yönetmek

Bölge Halkı

Comments are closed.

Close Search Window