Ebu Güneş ERDOĞAN

0 (232) 999 29 29 Dahili: 1510

Bornova Belediyesi Arşiv Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdareler Birlikleri esasları çerçevesinde kurulmuştur. Bu yönetmelik, Bornova Belediyesi Meclisi tarafından 03.01.2018 gün ve 3 sayılı Meclis Kararı ile Kabul edilmiş olup, birimin yetki, görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

• Arşiv mevzuatını ve değişiklikleri takip ederek kuruma uyarlanmalarını sağlamak. 

• Müdürlüklerin belirli bir süre saklayacağı arşivlik malzemeler için birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda ihtiyaç halinde bilgilendirme eğitimleri vermek. 

• Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesini takip ve kontrol etmek. 

• Kurum arşiv malzemelerinin uygun koşullarda saklanması amacıyla; 

• Arşivin hırsızlığa karşı korunması amacıyla gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. 

• Yangına karşı yangın söndürme tüplerinin çalışır durumda bulundurulması. Rutubetin belgelere verebileceği zarar nedeniyle nemin %0-60 aralığında tutulabilmesi için higrometre bulundurulması. 

• Arşivde rutubeti önlemek için nem emici cihaz veya kimyasal madde bulundurulması. 

• Her yıl en az bir defa arşiv depolarının dezenfekte edilmesi. Işık ve havalandırma düzeninin uygun koşullarda sağlanması. 

• Kurum arşivinin, standartlara uygun koşullarda oluşturulmasını sağlamak ve idare etmek. 

• Kurum arşiv malzemelerinde gerekli görülen tamir/onarım ile ciltleme faaliyetlerinin yürütülmesi. 

• Birimlerde iş süreçlerinin takip edilerek, oluşan yeni evrak envanterleri ve spd’lerin belirlenmesi. 

• Kurum arşivine gelen malzemelerden ayıklanması için komisyon oluşturmak ve imha işlemlerini yürütmek. 

• Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde, kurum arşivinde saklanmak üzere kalan malzemeleri mevzuata göre tasnif etmek ve hizmete sunmak. 

• Bornova Belediyesi bünyesinde üretilen evrakların ve uygulanan tekniklerin standardizasyonu için proje üretmek. 

• Süreçte, gerekli görülen konularda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden görüş istemek. 

 

Bornova Belediyesi birimleri

Comments are closed.

Close Search Window