Haberler|

Başkan İduğ: “Temel ilkemiz hesap verebilirlik”

2019 yılı Nisan ayından bu yana kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma adına önemli çalışmalara imza atan Bornova Belediyesi’nin şeffaflığı artık tescilleniyor.  Ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini hakim kılmayı amaçlayan Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yürütülecek çalışma için düğmeye basıldı. 1.5 ay sürecek çalışma ve denetimlerin ardından Bornova Belediyesi “Şeffaf Belediye” statüsü alacak.

İlk yerel yönetim olacak

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, güçlü kurumsal bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Kamu gücünü elinde bulunduran tüm kişi ve kurumların faaliyetlerini açık, dürüst, hukuka uygun, etik, izlenebilir ve hesap verebilir şekilde yürütmesi en temel ilkemiz. Bu girişimimizi de bu ilke doğrultusunda gerçekleştirdik. Bizleri kendilerine hizmet için görevlere getiren vatandaşlarımıza karşı şeffaf olmamız, tek kuruşun bile hesabını vermemiz gerekiyor. Kendimize güveniyoruz. Süreç tamamladığında Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Şeffaflık Statüsü’ne yükselttiği ender yerel yönetimlerden biri olacağız” diye konuştu.

Sistem nasıl işliyor?

Derneğin yapacağı Yerel Yönetim Şeffalık Sistemi Analizi kapsamında Bornova Belediyesi’nin birimleri, meclisi üyeleri, üst yönetimi ve sivil aktörler (Kent Konseyi, STK temsilcileri, yerel medya, siyasi partilerin yerel örgütleri, iş dünyası temsilcileri)  ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerin yanı sıra belediyenin şeffaflık ve katılımcılık uygulamalarına yönelik hazırlanacak anket soruları doğrultusunda en az 30 Bornovalı ile yüz yüze görüşmeler yapılacak. Sosyal medya üzerinden ilçe sakinlerine sponsorlu farklı içeriğe sahip bir anket daha gönderilerek ve daha geniş kitlelere ulaşılacak.  

Analizlerin değerlendirilmesi

Bu çalışmaların ardından belediyenin faaliyet ve denetim raporları, meclisi toplantılarının tutanakları, kararları, ihale sonuç ilanları, şikayet, dilek ve bilgi edinme başvuruları, belediye yönetimi kurumsal metin ve belgeler, yönetmelikler açık kaynaklardan ve gereken durumlarda belediyenin sunduğu kaynaklar incelenip yüz yüze görüşme tutanakları oluşturularak taslak rapor hazırlanacak. 

11 ana başlık altında bulunan 30 temel gösterge güçlü, orta ve zayıf olmak üzere notlandırılacak ve değerlendirme çalışması reform önerileri ve eylem planlarıyla birlikte kapsamlı bir rapor halinde Bornova Belediyesi’ne sunulacak. Bu göstergelerin yanı sıra Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yerel yönetimlerin yönetişim ilkelerine uyumunu ölçmek için belirlediği yaklaşık 200 ilke rehber niteliğinde kullanılacak. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close Search Window